Logga

Användarvillkor

SENAST UPPDATERAD 27/5, 2018.

Dessa riktlinjer styr över NTI-LAN Sundsvall. En individ som beslutar sig för att reservera plats, boka plats eller befinner sig vid våra lokaler strax innan, under eller strax efter ett evenemang, definieras som en deltagare och gör sig skyldig att ta hänsyn till dessa villkor. Administratörer för NTI-LAN Sundsvall bedömer om en deltagare har avvikit från att följa våra riktlinjer.

1.) Platsbokning

§ 1.1 En plats som har bokats via Swish är giltig vid nästkommande evenemang. Om deltagaren i fråga inte närvarar vid evenemanget så återställs platsen.
§ 1.2 En plats som har reserverats, för att betalning ska ske på plats via kontanter är giltig vid nästkommande evenemang. Om deltagaren i fråga inte närvarar vid evenemanget så har vi rätt att fakturera avgiften.
§ 1.3 När du som deltagare kommer till evenemanget och legitimerar dig med din bokningskod samt personbevis så kommer du att få ett engångsarmband och hänvisas till din plats. Det här armbandet är ett bevis på att du betalat inträdet och det måste behållas på under hela evenemanget.

2.) Deltagande

§ 2.1 Som deltagare skall du uppträda på ett moget sätt mot dina medmänniskor och mot administratörer.
§ 2.2 Som deltagare får du ta med en dator med tillbehör. Skärmen får inte vara bredare än 80 centimeter. Tillbehör som mikrovågsugn och kylskåp får inte medtagas. Hela kalaset får inte dra mer än 1 kW.
§ 2.3 Som deltagare skall du ta med en egen fabrikstillverkad TP-kabel. Den måste vara minst 5 meter lång. Det är inte tillåtet att använda hemgjord utrustning.
§ 2.4 Vi delar ut ett svenskt, jordat EU-eluttag till varje deltagare. Sedan ansvarar du som deltagare för att ta med en egen fabrikstillverkad förgreningsdosa, om du skulle behöva fler eluttag. Det är inte tillåtet att använda hemgjord utrustning.
§ 2.5 Alla typer av droger är strängt förbjudet att förtära eller inneha. Detsamma gäller rökning - förbjudet inomhus. Det enda undantaget är koffein.
§ 2.6 Skräp sorteras noggrant i våra sopsäckar som finns utsatta i lokalerna. Pantbara burkar och flaskor slängs i säckar som är till för detta ändamål - inte i säckarna för plats.
§ 2.7 Dörrarna hålls LÅSTA varje natt kl. 01:00 - 08:00. Om du lämnar lokalerna under nämnt tidspann så kommer du inte in förrän nästa morgon kl. 08:00.

3.) El, nätverk och media

§ 3.1 Avbrott i elnätet eller nätverket ger inte rätt till ersättning. Någon form av ersättning kan ges ut till påverkade deltagare, men det är något som administratörer på plats beslutar.
§ 3.2 Det är förbjudet att medha högtalare - använd headset eller hörlurar istället. Ifall klagomål sker så kommer personen som spelar högt ljud att avhysas från lokalerna.
§ 3.3 All olaglig form av nerladdning eller piratkopiering är förbjudet enligt lag. Inget undantag finns hos oss.
§ 3.4 Internetdelning är förbjudet. Du får en nätverksport från oss, dit du får koppla din dator. Behöver du hjälp att stänga av internetdelning på din dator, kontakta ansvarig administratör.
§ 3.5 Fotografering och videoövervakning kan förekomma. Som deltagare godkänner du till att vi får använda sådant material för publicering.

4.) Övrigt

§ 4.1 Försäljning eller affischering om något där du som individ kan dra nytta av är förbjudet. Detta gäller på såväl våra evenemang som vår Facebooksida och vår hemsida.
§ 4.2 Varje deltagare har sitt ansvar för sin plats. Det ska se behagligt ut för dina medmänniskor. Tycker vi att det ser för skräpigt runt dig så har vi rätt att strypa din nätverksanslutning till dess att det är fint igen.
§ 4.3 NTI-LAN Sundsvalls administratörer har alltid sista ord. En administratör får när som helst se förbi dessa riktlinjer.
§ 4.4 En administratör hos NTI-LAN Sundsvall har när som helst rätt att avhysa en deltagare utan att ange en anledning till det.

5.) Personuppgifter

§ 5.1 Vi lagrar uppgifter du skickar in till nästa evenemang. Vi lagrar uppgifterna som längst till 31/12, året efter senaste evenemanget.
§ 5.2 Syftet med lagringen av din personliga data är för att kunna identifiera personer som har bokat plats i förväg.